TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Kiinteistömyllärit Oy
Ylämyllyntie 78
80400 Ylämylly
y-tunnus 0870792-4

Yhteyshenkilö

Kari Karvinen
+358 40 725 8770
kari@kiinteistomyllarit.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja
käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
sekä tilastointiin liittyen.
Henkilötietoja voidaan käyttää myös Kiinteistömyllärit Oy:n suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää
tämä, ottamalla yhteyttä yritykseemme Kiinteistömyllärit Oy.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja ovat mm. nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot muodostuvat asiakkaan ja Kiinteistömyllärit Oy:n välisen sopimuksen perusteella,
jonka vuoksi tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tai viranomaisilta. Niitä ei kerätä ulkopuolisilta
tahoilta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu salasanoin ja palomuurein.
Kiinteistömyllärit Oy säilyttää tietoja lain määräämän ajan ja sen jälkeen aineistot tuhotaan asianmukaisesti.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan vain siltä osin, kuin työn suorittaminen sitä vaatii. Poikkeuksena tilanteet, joissa
henkilö itse pyytää/sallii tietojen luovuttamisen.

asiakaspalvelu@kiinteistomyllarit.fi
040 725 8881
Ylämyllyntie 78, 80400 Ylämylly
Y-tunnus 0870792-4
Tietosuojaseloste
Visit our FacebookVisit our Instagram
envelopephone-handsetphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram